Tư vấn trực tuyến
Hotline: 0933289969 - 0947647799

Máy năng lượng mặt trời

Máy thái dương năng SH 140L ECO

4.864.000đ 7.500.000đ

Máy thái dương năng SH 160L ECO

5.352.000đ 8.100.000đ

Máy thái dương năng SH 180L ECO

5.803.000đ 9.000.000đ

Máy thái dương năng SH 200L ECO

6.634.000đ 9.950.000đ

Máy thái dương năng SH 240L ECO

7.506.000đ 11.500.000đ

Máy thái dương năng SH 300L ECO

9.078.000đ 12.900.000đ

Máy thái dương năng SH 240L GOLD

8.449.000đ 12.360.000đ

Máy thái dương năng SH 300L GOLD

9.860.000đ 13.800.000đ

Máy thái dương năng SH 200L GOLD

8.092.000đ 11.540.000đ